Prohlášení o přístupnosti

Cookies

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o přístupnosti www.zatopek100.cz

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.zatopek100.cz, které jsou vytvořeny s ohledem na maximální přístupnost obsahu a v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Forma zveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky kromě pravidla č. 3 – mapové podklady nelze zobrazit bez použití javascriptu nebo Adobe Flash Player. Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML 4.01 Transitioal a pro popis vzhledu stylový předpis CSS. Velikost písma je uvedena v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit jeho velikost. Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením. Odkazy vedoucí na jiný web končí značkou “>”.

Cookies

1. Tyto webové stránky města Kopřivnice užívají soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek.
2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Společných správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“). 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Společných správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@zatopek100.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. 4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí. 6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče. 7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies. 8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli, především pak: Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Facebook Inc., Menlo Park, California, USA 9. Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:
10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: požadovat po Společných správcích informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii, vyžádat si u Společných správců přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování, požadovat po Společných správcích výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Společných správců, v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Společné správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud. 11. Společní správci shromažďují na svých webových stránkách následující soubory cookies:
 Typ  Název  Účel  Expirace  Přístup k  informacím
 Nutné  CookieConsent  Ukládání souhlasu se zpracováním cookies  365 dní info@zatopek100.cz
 Marketingové  Google  Analytics  Získávání statistických informací  540 dní  google- analytics.com
 Marketingové  Google Ads  Využívá Google Ads pro zacílení reklam  180 dní  ads.google.com
 Marketingové  Facebook  Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting)  180 dní  facebook.com

Ochrana osobních údajů

1. Město Kopřivnice, jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:
 • jméno a příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • adresa a dodací adresa,
 • jméno firmy, sídlo, IČ a DIČ v případě firemních zákazníků.
2. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon, dodací a fakturační adresu je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz a vyřízení vaší objednávky. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Dále osobní údaje budou společností F67, s.r.o. zpracovávány za účelem zařazení do databáze pro zaslání obchodního sdělení. 3. Souhlas pro zpracování osobních údajů udělujete na dobu  6 let, pokud tuto dobu neprodloužíte. 4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro ně mohou zpracovávat i následující zpracovatelé:
 • poskytovatel nástroje Google formuláře, Dokumenty Google, Tabulky Google a Google mail
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • poskytovatel softwaru a hostingu,
 • případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, marketingových služeb a aplikací, se kterými máme řádně uzavřené zpracovatelské smlouvy.
5. Souhlas lze vzít kdykoli zpět, a to například zasláním dopisu nebo e-mailu na info@zatopek100.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení. 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy správce nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.