Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti www.zatopek100.cz

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.zatopek100.cz, které jsou vytvořeny s ohledem na maximální přístupnost obsahu a v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Forma zveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky kromě pravidla č. 3 – mapové podklady nelze zobrazit bez použití javascriptu nebo Adobe Flash Player. Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML 4.01 Transitioal a pro popis vzhledu stylový předpis CSS. Velikost písma je uvedena v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit jeho velikost. Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením. Odkazy vedoucí na jiný web končí značkou “>”.