Nová muzejní expozice

Dne 19. září 2022 si připomeneme 100. výročí narození Emila Zátopka, slavného kopřivnického rodáka, olympijského vítěze, atleta 20. století. Jednou z připravovaných akcí je také nová muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových.

Záměr přestěhování muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových z prostor technického muzea do Šustalovy vily začali zástupci města projednávat v souvislosti s budováním nového technického muzea v areálu Tatry. S celým projektem město spolupracuje s muzeologem Mgr. Antonínem Šimíčkem, odborníkem na tvorbu muzejních expozic, který působil například jako ředitel Slezského zemského muzea v Opavě.

Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s. disponuje exponáty, které v současné době nejsou vystavovány v žádné z expozic. Další sbírkové předměty související s manžely Zátopkovými jsou umístěny v depozitu Národního muzea a v Národním archivu. Záměrem je projednat dlouhodobou zápůjčku některých předmětů.

listopad 2020

Rada města vybírá na základě vizualizací a rozpracovaných konceptů podobu nové expozice Dany a Emila Zátopkových.

Celá nová expozice bude tvořena v duchu známého motta E. Zátopka.

„Když nemůžeš, tak přidej.“

Nová expozice

Přestěhováním a rozšířením expozice Dany a Emila Zátopkových by město rádo Kopřivnice vzdalo hold slavnému kopřivnickému rodákovi ke 100. výročí jeho narození.

Šustalova vila

Prostornější výstavní plochy získá nová expozice na spojnici mezi Technickým muzeem Kopřivnice a novým muzeem Tatra v areálu závodu Tatra v sadu E. Beneše v Šustalově vile.

Muzeum rodáků

Expozice v Šustalově vile budou tvořit ucelenou nabídku odkazů všech kopřivnických rodáků. Propojí kulturní, společenské i sportovní dění historie města Kopřivnice.

Projekt přestěhování expozice Emila Zátopka do Šustalovy vily bude financován městem Kopřivnice. Zároveň město hledá i externí zdroje.