Nová muzejní expozice

Dne 19. září 2022 jsme si připomněli 100. výročí narození Emila Zátopka, slavného kopřivnického rodáka, olympijského vítěze, atleta 20. století. Jednou z realizovaných akcí je také nová muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových. Nová expozice je otevřena od srpna 2022.

Záměr přestěhování muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových z prostor technického muzea do Šustalovy vily a jejího rozšíření začali zástupci města projednávat v souvislosti s budováním nového technického muzea v areálu Tatry. S celým projektem město spolupracovalo s muzeologem Mgr. Antonínem Šimíčkem, odborníkem na tvorbu muzejních expozic, který působil například jako ředitel Slezského zemského muzea v Opavě.

Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s. disponuje exponáty, které dosud nebyly vystavovány v žádné z expozic. Další sbírkové předměty související s manžely Zátopkovými byly dříve umístěny v depozitu Národního muzea a v Národním archivu a jsou nyní předmětem dlouhodobé zápůjčky.

listopad 2020

Podobu nové expozice Dany a Emila Zátopkových vybrala Rada města na základě vizualizací a rozpracovaných konceptů.

listopad 2021

Započala rekonstrukce střechy, renovace oken a dveří, opravy fasády a další práce na objektu Lašského muzea.

Původní expozice věnované kopřivnické keramice a malíři Zdeňku Burianovi byly na přechodnou  domu přemístěny do depozitáře. V prvním podlaží muzea začala vznikat zcela nová expozice věnovaná slavnému olympijskému páru.

srpen 2022

Proběhlo slavnostní otevření nové expozice Dany a Emila Zátopkových v Lašském muzeu.

listopad 2022

Veřejnosti bylo představeno dílo Jana Zemánka – sousoší BĚŽCI: Start – Cíl, které je umístěno v sadu E. Beneše a jako fotopoint slouží ke zviditelnění expozice manželů Zátopkových.

Celá nová expozice je tvořena v duchu známého motta E. Zátopka.

„Když nemůžeš, tak přidej.“

Nová expozice

Přestěhováním a rozšířením expozice Dany a Emila Zátopkových město Kopřivnice vzdává hold slavnému kopřivnickému rodákovi ke 100. výročí jeho narození.

Šustalova vila

Prostornější výstavní plochy získala nová expozice na spojnici mezi Technickým muzeem Kopřivnice a novým muzeem Tatra v areálu závodu Tatra v sadu E. Beneše v Šustalově vile.

Muzeum rodáků

Expozice v Šustalově vile budou tvořit ucelenou nabídku odkazů všech kopřivnických rodáků. Propojí kulturní, společenské i sportovní dění historie města Kopřivnice.

Adresa

Expozice Dany a Emila Zátopkových v Lašském muzeu v sadu Edvarda Beneše v Kopřivnici

Šustalova vila
Záhumenní 226
Kopřivnice

Otevírací doba

Úterý až neděle (pondělí zavřeno):

květen-září: 9-17 hodin

říjen-duben: 9-16 hodin

Vstupné

Dospělí: 50 Kč

Děti, studenti, senioři, ZTP: 30 Kč

Informace o okružní vstupence do kopřivnických muzeích, slevách, vstupech zdarma, poukázkách a dárkových vstupenkách naleznete na webu tatramuseum.cz.